Zásady zpracování osobních údajů

Provozovatelka webových stránek http://www.wellnessklub.cz/, Veronika Lounová, IČ 764 22 089, se sídlem Pod Bořím 139/14, Olomouc, 77900, zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Olomouce prohlašuje, že s veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

Obecně k návštěvě stránek wellnessklub.cz

 

V rámci webových stránek používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji, ledaže byste s tím výslovně projevili souhlas.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu našich webových stránek.

Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, IP adresa) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováváme jen nutné osobních údaje, které potřebuje v souvislosti se zodpovězením dotazu nebo pro zasílání obchodních údajů pokud k tomu byl udělen souhlas.

Pro zodpovězení dotazu zpracováváme pro zodpovězení dotazu Vaši e-mailovou adresu a Vaše jméno po dobu max. 1 měsíce. Informace jsou uloženy přímo v databázi webhostingu.

Vyjádříte-li souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme Vaši e-mailovou adresu a jméno po dobu max. pěti let. K zasílání nabídek / newsletteru používáme službu Mailchimp (Privacy policy)
Jestliže si v budoucnu nebudete přát další nabídky / newslettery, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit.  Zrušení odběru můžete provést prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru nebo kontaktováním nás.


Na stránkách není možné vytvářet uživatelské účty.

Při návštěvě webových stránek dochází rovněž ke sběru dalších informací, které jsou zjišťovány pro statistické účely. Na základě těchto informací není možné, aniž by došlo ke spojení s dalšími informacemi, zjistit totožnost konkrétního uživatele.

Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódování SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.


Práva subjektů údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností (např. účetnictví) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto Zásad nás prosím kontaktujte prostřednictvím  kontaktního formuláře, který naleznete na www.wellnessklub.cz/kontakt nebo zasláním dotazu na e-mailovou adresu info@wellnessklub.cz

To samé platí pro případ, že máte zájem o přístup k informacím, které jsme o Vás prostřednictvím těchto webových stránek získali, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat.