Profi Účtenka - zálohy a slevy

Pro EET jsme se rozhodli využívat Profi Účtenky a iDokladu. Chvilku nám ale trvalo, než jsme přišli na to, jak můžeme zadávat zálohy a slevy, protože aplikace přímo nic takového nenabízí. Profi Účtenku máme propojenou s iDokladem, který jsme už nějakou dobu před tím používali a mohli jsme tedy jednoduše z něj přenést ceník do Profi Účtenky.

1. situace - zákazník složí zálohu

To ještě složité nebylo, do ceníku jsme si dali položku záloha 100 Kč a zvolíme počet stokorun, které složí zákazník jako zálohu (rozhodli jsme se omezit se na celé stokoruny). Příklad účtenky se zálohou tisíc korun je zde:
 

2. situace - zákazník si vyzvedává zboží

Nejprve mu udečteme zálohu. Profi Účtenka vám neumožní zadat zápornou částku do položky ani do ceníku. Pokud chceme zápornou položku, musíme použít tlačítko Vratka.
 

3.situace - sleva

Jelikož Profi Účtenka neumí přímo ani slevy, pomáháme si následovně: namarkujeme položky, pak na kalkulačce bokem spočítáme slevu a zadáme ji opět přes vratku (aby se odečetla).  Ceníku máme uvedeny položky z různými % slevy, ale částkou 1 Kč. Popis položky je pouze pro zákazníka, slevy zaokrouhlujeme na celé kč a musíme tedy zadat např. 758x1Kč sleva 25%. Jako plátci DPH máme rozděleny slevy do dvou záložek - slevy s 15% DPH a slevy s 21% DPH. V případě, že jsou na dokladu obě sazby, je slevy vypočítat a zadat zvlášť, což je nepohodlné a může se v tom udělat chyba. Neplátci DPH to mají jednodušší.
 
 
V iDokladu je práce se slevami a zálohami samozřejmě jednodušší.